MATKAILUOPPAANA TOIMIMINEN TORNIO-HAAPARANTA ALUEELLA

Matkailuoppaana toimiminen Tornio-Haaparanta -alueella

Aika                                                          4.5.2020 – 15.5.2021

Pokkeustilanteesta johtuen, aloitusaika muuttuu ja hakuaikaa jatketaan toistaiseksi.

Paikka  Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan matkailuoppaana Tornio-Haaparannan ja Meri-Lapin alueella.

Tavoite Koulutuksessa opiskelija suorittaa Matkailualan perustutkinnon Opastuspalvelut -tutkinnon osan (25osp) sekä halutessaan Suomen Opasliiton tutkinnon Auktorisoituna matkailuoppaana toimiminen.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa matkailuoppaita, jotka osaavat opastaa Tornio-Haaparanta -alueella laadukkaasti, asiakasystävällisesti ja ammattimaisesti.

                                    Koulutuksen suorittanut:

  • suunnittelee ja toteuttaa opastuspalvelun sisältöjä ja aikatauluja
  • kerää luotettavaa tietoja eri tietolähteistä
  • valmistautuu erilaisiin opastustilanteisiin
  • opastaa eri toimintaympäristöissä kohdeopastuksena, kävellen sekä linja-autossa
  • huomioi asiakkaan tai ryhmän kulttuuritaustan
  • noudattaa matkailualan lainsäädäntöjä
  • ottaa huomioon työ- ja asiakasturvallisuuden
  • toimii sujuvasti ja joustavasti yhteistyökumppaneiden kanssa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa

Toteutus Koulutus toteutetaan iltaisin sekä viikonloppuisin järjestettävänä lähiopetuksena, tutustumiskäynteinä ja vierailuina kohteisiin sekä ohjattuna opastusharjoitteluna yhteensä noin 140 tuntia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua lähiopetusjaksojen lisäksi.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa opastusnäytössä käytännön opastustehtävissä opastamalla yhden ryhmän matkailualueen tilanteessa (arviointiasteikko Tyydyttävä T1- Kiitettävä K5). Auktorisoituna matkailuoppaana toimimisen auktorisoinnin arvioijina toimivat Suomen Opasliiton määräämät arvioijat (arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty).

Kouluttajina toimivat matkailuaineiden opettaja, opaskouluttaja Hilkka Kangastie, Meri-Lapin Matkailuoppaat ry:n puheenjohtaja Kyösti Karjalainen sekä eri kohteiden asiantuntijat.

Hinta Koulutus on osallistujille maksuton. Opiskelijan on maksettava Suomen Opasliiton tutkinto- ja auktorisointimaksu (50 €).

Hakeutuminen  Hae koulutukseen 1.4.2020 mennessä Lappian nettisivuilla osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri. TÄSSÄ SUORA LINKKI

Hakijat haastatellaan ennen opiskelijavalintaa.

Lisätietoja Matkailualan osaamisalavastaava Risto Suomela, puh. 050 310 9320

Matkailuopettaja, opaskouluttaja Hilkka Kangastie, puh. 040 0226721

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry, Kyösti Karjalainen, puh. 044 4401201

etunimi.sukunimi@lappia.fi

kyosti.karjalainen@merilapinmatkailuoppaat.fi

Sisältö (sisällöt tulevat esille useammassa kohdassa koko opetuksen aikana ja voivat esiintyä limittäin) Aikataulu
Orientaatio ja opetussuunnitelman esittely Opastaminen työnä ja ammattina, opastamisen taito Oppaan vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaidot Opastaminen ruotsin ja englannin kielillä Tarinankerronnan elävöittäminen Suomen Opasliiton esittely Käytännön tutustuminen matkailuoppaan työhön, itsenäinen opastusharjoittelu eri kohteissa Touko-, kesä- ja heinäkuu 2020
Opastamiseen valmistautuminen ja opastussisältöjen ja -teemojen suunnittelu Matkailualan tietous ja lainsäädäntö Suomi-tietous Ruotsi-tietous Lappi ja Norrbotten Elo-, syys- ja lokakuu 2020  
Matkailualueen ja paikkakuntien tuntemus Meri-Lappi matkailualueena Tornio matkailupaikkakuntana Haaparanta matkailupaikkakuntana Tutustumis- ja käyntikohteet erillisen suunnitelman mukaan Itsenäinen opiskelu, tiedonhankinta kohteista ja opastusharjoittelu   Marras- ja joulukuu 2020 tammikuu 2021  
Kirjalliset oppimistehtävät, välikoe ja loppukoe Ohjattu opastusharjoittelu kävellen, kohteissa ja linja-autossa   Helmi- ja maaliskuu 2021  
Opastusnäytöt, arviointikeskustelu ja palaute Lappian todistus suoritetusta tutkinnon osasta Suomen Opasliiton auktorisointi ja todistus       Huhti- ja toukokuu 2021