Vaasa-Mustasaari oppaille kulttuuripalkinto

Suomen Opasliiton sivuilla muistetaan erinoimaisesta huomaavaisuudesta auktorisoitujen oppaiden toiminnasta ja Vaasan alueelle matkailullisesti vetovoimaisena tekijänä.

Vaasa-Mustasaari oppaat ovat saaneet tämän vuoden huhtikuussa Vuoden vaasalainen kulttuuriteko-palkinnon. Palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sen arvo on 2000 euroa. Palkinnolla huomioidaan edellisen vuoden aikana jonkin yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko. Kuntalaiset saivat ehdottaa palkinnonsaajaa alkuvuodesta. Ehdotuksia tuli yhteensä 35 ja ne koskivat 24 eri palkinnonsaajaa.

Kulttuuriteon tunnusmerkkinä on, että se on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kaupungin kulttuurielämää. Palkittavan toiminnan tulee kohdistua vaasalaisiin tai Vaasaan. Uusi palkinto korvaa aikaisemmin jaetun Kulttuuripalkinnon ja Nuori kulttuurintekijä-stipendin.

Kaupungin myöntämä tunnustus tuli Alkulan tilan ja kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä vuoden 2019 aikana. Alueella on kunnostettu päärakennukselta johtava alkuperäinen kulkuväylä ja raivattu arvokasta puistometsää. Lisäksi alkuperäisiä yli kymmenen rakennuksen rakennusperustuksia on kaivettu esiin kasvillisuuden alta. Alueelle on myös istutettu uudelleen sellaisia kasveja, joita siellä on alun perin ollut. Kunnostustyöt on tehty lähes kokonaan talkootyönä ja yhteistyössä Vaasan 4H –yhdistyksen kanssa. Vaasan kaupunki omistaa alueen ja kaupungin viher- ja kiinteistötoimi ovat järjestäneet mm. risujen ym. poiskuljetuksen alueelta ja osallistuneet ylimääräisten puiden kaatoon ja poiskuljetukseen.

Suunnitelmissa on, että Vaasa-Mustasaari oppaat järjestävät kunnostetulla alueella uusia opastettuja puutarhapromenadeja kaupunkilaisille ja matkailijoille. Historiapolulle on kunnostustöiden aikana pystytetty lisäksi alueen historiasta kertovia infotauluja, joten alueeseen voi omatoimisestikin käydä tutustumassa. Alkulan tilalla sijaitsi vuodesta 1720 lähtien aikoinaan Suomen ensimmäinen tupakkaplantaasi ja kauppaneuvos August Alexander Levon perusti Alkulaan Suomen ensimmäisen höyrymyllyn vuonna 1849 eli 170 vuotta sitten. Tämän päivän kansainvälinen Vaasan-konserni on suoraa jatkumoa tuolle ensimmäiselle höyrymyllylle. Vaasan palon (1852) jälkeen höyrymyllyn toiminta siirrettiin vähitellen uudelle kaupunkialueelle. Levon oli monipuolisen aktiivinen yrittäjä ja liikemies, hän perusti myös mm. Vaasan puuvillatehtaan vuonna 1856. Tänä vuonna vietetään hänen syntymänsä 200-vuotisjuhlaa loppukesällä, tähän tarkoitukseen Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto on myöntänyt varoja mm. 4H-yhdistykselle. Oppaiden keskuudessa ollaan suunnittelemassa lyhyttä kuvaelmaa juhlaan liittyen.

Teksti on mukailtu Ilkka-Pohjalainen –lehden julkaisemasta tekstistä 19.4.2020

Vaasa-Mustasaari Matkailuoppat ry