OPASTUSPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO

Kouluttaudu paikallis-, matka- tai
pohjoiskalottioppaaksi

Opastuspalvelujen ammattitutkinto alkaa Kittilässä tammikuussa 2021!

Haluatko toimia matkailualan opastustöissä?

Oletko kiinnostunut paikkakuntasi asioista, tarinoista ja haluat kertoa niistä matkailijoille? Edellytyksenä koulutukseen hakeutumiselle on kielitaito, ulospäinsuuntautuneisuus, tiedonjano ja aito
auttamisenhalu.

Ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia matkaoppaana ja toteuttaa asiakaslähtöisiä ja elämyksellisiä opastuspalveluja.


Koulutus toteutetaan Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä. Tunturi-Lapin matkailukeskukset, Levi ja Ylläs, sijaitsevat kivenheiton päässä.

Ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu yhdestä
pakollisesta tutkinnon osasta (45 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (75 osp).
Koulutus toteutetaan kuukausittain järjestettävinä lähijaksoina, itsenäisenä opiskeluna, verkko-opintoina ja työtehtävissä
järjestettävänä koulutuksena. Koulutus toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Koulutuksen sisältöjä:
• Opastuspalvelun tuotteistaminen ja toteuttaminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat:
Paikallisoppaana toimiminen, 25 osp
Opastaminen vieraalla kielellä, 25 osp
Erikoisoppaana toimiminen, 25 osp
Ulkomaan matkanjohtajana toimiminen, 35 osp

Voit erikoistua paikallisoppaaksi, matkanjohtajaksi tai erikoisoppaaksi oman erikoisalasi/teemasi mukaisesti. Mikäli suuntaudut paikallisoppaaksi, voit tutkinnon suoritettuasi hakea paikallisen opasyhdistyksen jäsenyyttä ja siten auktorisoitua viralliseksi oppaaksi.

Mikäli jo toimit oppaana ja haluat laajentaa reviiriäsi, voit erikoistua Pohjois-Kalottioppaaksi, sillä Suomen lisäksi tutustumme myös rajanaapureidemme matkakohteisiin.

Tutkinnon tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman(HOKS) mukaisesti. Opiskelijamaksu 200 €.

Hakeutuminen:
Haku 6.12.2020 mennessä osoitteessa redu.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoa:
Mari Jokela
p. 040 775 2026
mari.jokela@redu.fi